Sunday, January 08, 2017

Vallasta ja sen käytöstä

Neil Colen mukaan Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaista johtajuutta voidaan kuvata kolmella sanalla: johda muita, seuraa heitä ja astu sitten syrjään. Hänen mukaansa aito johtajuus alkaa aina oikeanlaisesta seuraamisesta. Mitä parempi olet seuraajana, sitä parempi olet itse johtajana.

Colen mukaan on olemassa viidenlaista auktoriteettia:

  1. asemaan perustuvaa
  2. kokemukseen perustuvaa
  3. suhteisiin perustuvaa
  4. moraaliin perustuvaa
  5. sekä hengellistä auktoriteettia.
Colen mukaan ensimmäinen näistä auktoriteetin lajeista, asemaan perustuva on kaikkein heikointa. Toinen, kokemukseen perustuva voi olla jo muihin vaikuttavaa, mutta vain rajoitetusti. Kolmas, suhteisiin perustuva auktoriteetin laji on jo huomattavasti edellistä vahvempaa, mutta sisältää myös hyvän mahdollisuuden ihmisten manipulointiin. Neljäs, moraalinen auktoriteetti on myös voimakasta, mutta viides näistä on laadultaan kaikkein vahvinta auktoriteettia. Todellinen Jumalan mielen mukainen johtaja ei etsi moraalista, asemaan tai suhteisiin perustuvaa auktoriteettia. Hänen auktoriteettinsa perustuu siihen, että hän johtaa hyvin. Hän on itse jotain sellaista, jonka perusteella hän johtaa muita. Colen mukaan "orgaaninen johtajuus" merkitsee Jumalan auktoriteetin kanavana olemista. Johtajuus on enemmän jonain olemista, kuin jonkin tekemistä.

Mitä tulee itse hengelliseen auktoriteettiin, niin mitä enemmän etsit valtaa ja sen käyttöä, sitä vähemmän todellista auktoriteettia tulet saamaan. Ne, jotka haluavat valtaa, tulevat saamaan ainoastaan asemaan perustuvaa valtaa. Muut auktoriteetin lajit ovat sidoksissa suhteeseemme Jumalaan ja muihin ihmisiin. Ihmisiä ei voi ostaa tai myydä, eivätkä he ole tyhmiä. Hengellisen auktoriteetin haistaa jo kaukaa, koska se perustuu Jumalan etsimiseen, ei vallan tavoitteluun.


(Neil Cole, Organic Leadership, 178 - 179)No comments: