Monday, September 11, 2023

Lyhyt lainaus eräältä minua viisaammalta


Kirjassaan Parantuminen vapauttamalla, raamatullisen vapauttamispalvelun perusteet (Ellel Ministries Finland, 2022) Peter Horrobin opettaa Jeesuksen kohtaamista kiusauksista (s. 125-126). Kolmannen kiusauksen (Matt. 4:8-10; Luuk. 4:5-8) kohdalla hän kirjoittaa:

"Saatana ja hänen demoninsa käyttävät uskoviin usein tätä kolmannen kiusauksen tarjoamaa mallia. He ehdottavat Jumalan suunnitelmasta poikkeavaa reittiä Jumalan päämäärien saavuttamiseksi. Jeesuksen seuraaminen maksaa, minkä saatana hyvin tietää. Hän käyttää sitä tehokkaasti johtaessaan Jumalan omia ajattelemaan, että on parempia tapoja tehdä asioita kuin Pyhän Hengen tie. Ne ovat tapoja, joista ei tarvitse maksaa niin paljon, mutta jotka saatanan vakuuttelun mukaan ovat aivan yhtä tehokkaita.

Kun yksilöt tai seurakunnat alkavat seurata maailman demonisoituja tapoja Hengen asioita hoitaessaan ne ajautuvat syöksykierteeseen, joka voi johtaa vain hengelliseen (ja jopa fyysiseen) tuhoon ja kuolemaan. Ne kuuntelevat samaa ääntä, joka tarjosi Jeesukselle maailmaa ilman ristiä. Esimerkiksi kristityt, jotka on kutsuttu liike-elämän parista, saattavat pitää työstä kertyviä eläke-etuja liian kallisarvoisina ja ajatella, että tulevaisuudessa he voivat "tehdä töitä Herralle hyvän eläkkeen turvin". Nuo ylimääräiset kymmenen vuotta saattavat kuitenkin olla juuri ne vuodet, jotka Jumala olisi voinut käyttää tehokkaimmin. 

Isossa kirkkokunnassa työskentelevät pastorit saattavat joutua punnitsemaan, mitä etuja on tarjolla, jos noudattaa virallista linjaa. He vilkuilevat ehkä olkansa yli mahdollista tilaisuutta kirkon sisällä tarjoutuvaan ylenemiseen, sen sijaan, että olisivat kuuliaisia Jumalan henkilökohtaiselle kutsulle. Kuuliaisuus Jumalan kutsulle koskee yhtä hyvin yksilöä kuin koko seurakuntayhteisöä. Ole varuillasi, ettet tule petetyksi ja päädy puolustelemaan tottelemattomuutta. 

Yksi tämän kolmannen kiusauksen osa-alue, jota vastaan tulee suojautua, on usein seurausta menestyksestä kristillisessä palvelutyössä. Saatana haluaa palvontaa. Heti kun alamme tuntea väärää ylpeyttä saavutuksista Jumalan työssä, avaamme itsemme juuri sille synnille, jonka takia saatana karkotettiin taivaasta. Jos saatana ei pysty viemään näyn kantajaa harhapoluille ja siten tuhoamaan työtä, hän yrittää harhauttaa tätä myöhemmin uudelleen suurimman menestyksen hetkellä. Hän houkuttelee ihmisen ottamaan kunniaa itselleen. 

Tämä kuulostaa päivänselvältä, kun asiaa tarkastelee julkisen aseman ulkopuolelta käsin. Tämän maailman jumala kuitenkin sokaisee silmät. Pienikin julkisen profiilin nousu tuo mukanaan kiusauksen ylpistyä ja etsiä omaa kunniaa. Sellaisen, joka on tottunut olemaan Jumalan työn keskiössä, saattaa olla vaikea tunnistaa tätä." 

  

No comments: