Thursday, September 15, 2022

Verkosto vai liitto?

 

Verkostolla tarkoitetaan verkkoa muistuttavia muodostumia ja rakenteita sekä kuvaannollisia järjestelmiä. Verkosto on yksittäistä verkkoa suurempi kokonaisuus. Organisaatioista puhuttaessa verkostolla tarkoitetaan tiukkaa hierarkkista mallia joustavampaa ja muuntautumiskykyisempää rakennetta, joka koostuu erikokoisista yksiköistä, joiden kiinnittymisessä laajempaan kokonaisuuteen, verkostoon, saattaa olla eroja.

Jälkimodernina aikana verkostomainen ja adhokratiivinen organisaatiorakenne epäilemättä palvelee seurakuntia tai laajempia hengellisiä liikkeitä paremmin kuin perinteinen hierarkkinen malli. Viimeaikaisten kokemusten valossa rohkenen väittää, että meidän täytyy olla valmiita menemään paljon pitemmälle ja syvemmälle. Puhun nyt Jeesukseen uskovien yhteydestä. Puhun nyt liitosta. 

Eräs kauneimmista raamatullisista liiton kuvauksista on 1.Sam. 20:sta löytyvä kertomus Daavidin ja Joonatanin liitosta. Kaksi miestä, joita yhdisti vahva kiintymyssuhde, sopivat puolustavansa toisiaan, jopa oman henkensä, maineensa, asemansa ja omaisuutensa uhalla. 

- Herra on ikuisesti välillämme sen todistajana, mitä sinä ja minä olemme keskenämme puhuneet, Joonatan sanoi vahvistaen liiton (1.Sam. 20:23).

Paavali kuvaa elävistä uskovista koostuvaa seurakuntaa Kristuksen ruumiina ja toteaa meidän uskovien olevan tämän Kristuksen seurakuntaruumiin jäseniä (1.Kor. 12:27). Myöhemmin kirjoittamassaan kirjeessä Rooman kristilliselle seurakunnalle hän syventää tätä ilmaisua todeten meidän olevan myös "kukin toistemme jäseniä" (12:5). Kysymys on syvästä uskon yhteydestä kristittyjen kesken. Kukapa ei haluaisi olla Kristuksen jäsenenä? Ajatus olemisesta toinen toistemme jäseninä menee kuitenkin syvemmälle ja haastaa meitä. Kyse on paljon syvemmästä ja merkityksellisemmästä asiasta kuin vain verkostoituminen (mikä sinänsä on hieno ja tarpeellinen asia). 

Miten tämä sitten on mahdollista?

Luonnollisesti avioliitto ja aviopuolisoiden suhde on paras esimerkki tästä. Kuitenkin samanlaisia syvän hengellisen liittosuhteen esimerkkejä, joissa armoitukset, luonne ja kutsumus täydentävät toisiaan, löytyy muitakin. Esimerkiksi työtoveruus ja yhteys Jumalan valtakunnan työssä voi edetä ja syventyä tälle tasolle. Syvä sitoutuminen ja alamaisuus toisillemme nöyryyden hengessä on tätä käytännössä.

Yksinkertaistaen: miksi muuten Jeesus olisi lähettänyt opetuslapsensa työhön kaksittain?

  

Thursday, September 08, 2022

Muutosten ajat

Muutosten ajat ovat siis edessämme, kuten edellisessä postauksessa todettiin. Elämäntavassamme ja -tyylissämme tulee paljon muuttumaan, ja peruuttamattomasti. Tämä pätee niin malliseen kuin hengelliseenkin elämäämme - ja kaikkeen siihen sosiaaliseen kanssakäymiseemme, suhteisiimme, yhteisöllisyyteemme, toimintatapoihimme ja vastuullisuuteemme jne. mikä sijoittuu ikään kuin siihen väliin (tai näihin molempiin). 

Sanomattakin on selvää, että tämä haastaa meitä. Edessä on väistämättä ajattelutavan ja kokonaisen paradigman muutos. Kristittyinä meidän on suostuttava uudelleen ajattelemaan monet asiat, seurakunnasta alkaen. Viimeistään nyt meidän on muututtava passiivisista vastaanottajista aktiivisiksi toimijoiksi. 

Siitä huolimatta, että pelastus tulee armosta - tai itse asiassa juuri sen tähden! - meidän on opeteltava toimimaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Sen sijaan, että seisoisimme passiivisen odottavaisina rukousjonossa, että "kohta kolahtaa", meidän itsemme (so. meidän henkemme) on aktivoiduttava. Vaikka kaikki on armoa, me olemme Jumalan edessä vastuullisia, alkaen omasta vaelluksestamme. 

Se, mitä ehkä eniten pelkään, on se, että tällainen muutos osoittautuu liian haasteelliseksi vuosikymmeniä hengellistä vauvanruokaa syöneille (tai syötetyille) laiskanpulskeille kulutuskristityille. Olisin niin mielelläni väärässä tässä.     


Friday, August 26, 2022

Kun nyt kerran elämme tällaisia aikoja...

Kuulin jokin aika sitten erään kaverin toteavan lakonisesti, että "ei tarvitse olla mikään profeetta, kun voi sanoa edessämme olevan ajat, jolloin koko tähän asti tuntemamme elämäntapa tulee ratkaisevasti muuttumaan". 

Huomaan itsekin ajattelevani ihan samalla tavalla ja tehneeni niin jo ensimmäisestä koronakeväästä lähtien. 

Ratkaisevaksi tällöin nousee kysymys, mitä me sitten voimme tehdä? Kun nyt kerran elämme tällaisia aikoja, niin miten valmistautua niihin?

Suora vastaus tähän kysymykseen on, ettemme voi valmistautua tuleviin muutoksiin mitenkään. Itse asiassa valmistautumisemme on tapahtunut (jos sitä on ollut) jo vuosia sitten tai sitten ei. Nyt on joka tapauksessa liian myöhäistä. Tulevissa muutoksen ajoissa meille tapahtuu vain se, mikä tapahtuu teepussille kuumassa vedessä; se tuo esille sen aidon, sille ominaisen maun.

No, ei se nyt ihan noin mennyt. Toki on paljonkin asioita, joita voimme tehdä - parantaaksemme oman teekupillisemme aromia, niin sanoakseni. Tulevat muutokset tulevat koettelemaan meitä niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin. Koska uskomme kaiken takana olevan hyvä Jumala ja Isä, niin näissä tulevissa muutoksissa on paljon hyvään suuntaan muuttumisen aihioita meille jokaiselle. Kysymys on tahdonvapaudestamme ja siitä, miten sitä nyt käytämme.

Voit tehdä oman elämäsi kuntotarkastuksen. Tutki itseäsi ja pyydä Jumalaa tutkimaan itseäsi ja ota vastaan puhetta ja palautetta Häneltä. Perkaa pois suhteellisen tiiviillä täikammalla asioita, jotka eivät enää sovi uuteen vaellukseesi Herran kanssa. Olosuhteet muuttuvat, samoin me niiden mukana ja niiden vaikutuksesta. Meitä haastetaan muuttumaan omassa elämässämme (taaskin niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla). Hän pysyy kuitenkin samana ja meidän fokuksemme tulee olla Hänessä.      

Pietari kehottaa meitä (2.Piet. 1:5-8) kaikella innollamme osoittamaan uskossamme hyveitä, so. erinomaista ja hyvälaatuista vaellusta Herrassa. Logiikka tässä jaejaksossa on selvä: kun kerran olet saanut lahjaksi kaiken todelliseen elämään ja hurskauteen tarpeellisen, on sinun tehtäväsi nyt innolla pyrkiä toteuttamaan Jumalan tahtoa elämässäsi. Koska olet saanut lahjaksi uskon, kehitä siitä esiin hyveitä. Hyve on Jumalan voima ja sen ominaisuus on lujuus elämässäsi. 

Kyseessä on Jumalan meissä synnyttämä uskon hyvän kierre. Hyveitä seuraa oikea tieto ja ymmärrys, tätä taas itsehillintä, kärsivällisyys ja kestäväisyys. Näitä taas seuraavat yliluonnollisen luonnollisena jatkumona hurskaus ja jumalanpelko, näitä taas veljesrakkaus, joka tarkoittaa uskovien keskinäistä kiintymystä. Lopulta elämässämme tulee esille - kaikkien myllerrysten ja muutosten keskellä - agape, edellytyksetön rakkaus.

Kun nyt kerran elämme tällaisia aikoja, olemmeko me valmiita muutoksiin?


Tuesday, August 02, 2022

Askeleita opetuslapseuttamiseen 3

Jos haluat olla joksikin hyödyksi Jumalan valtakunnalle, lakkaa jaottelemasta ihmisiä vuohiin ja lampaisiin. Ole valmis kulkemaan palan matkaa (tai pidemmänkin) heidän kanssaan, jotka Herra sinulle osoittaa. 

Älä pidä mitään, äläkä ketään lähtökohtaisesti saastaisena tai epäkelpona. Sen jälkeen, kun meidän Herramme syntyi tänne ihmiseksi ja työskenteli puusepän alan ammattilaisena, on tämän puoleinen elämämme mahdollista pyhittää Jumalan käyttöön.

Muista, että meidän Herrallemme Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ei instituutioille tai kirkkokunnille, sen enempää kuin lahkoillekaan. Jos kerran sanot olevasi Kristuksen ja Hänen seurakuntansa palvelija, ole siis valmis palvelemaan, missä ikinä Hän osoittaa sinulle paikan.

  

Tuesday, July 19, 2022

Askeleita opetuslapseuttamiseen 2

 Mitä on parantuminen?

Parantuminen on Jumalan tahdon mukaisen järjestyksen tulemista aiemman epäjärjestyksen tilalle ihmisen elämässä. Kyse on  Jeesuksen herruuden toteutumisesta ihmisen elämässä.  

Onko se tarkoitettu kaikille?

Kyllä on. "Rangaistus oli Hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu." (Jes. 53:5) 

-------

Älä puolustele, mutta älä myöskään väheksy itseäsi. Herra on puolustajasi. Ks. Ps. 55:19 ja 1.Kor. 4:3-4.

Erityisesti silloin kun huomaat tehneesi virheen, älä puolustele tekemisiäsi, koska silloin puolustelet helposti myös valhetta ja avaat oven petokselle. Ole siis valmis myöntämään virheesi. Ihmiset lähelläsi todennäköisesti kunnioittavat enemmän tällaista rehellistä ja avointa, läpinäkyvyyteen ja tilivelvollisuuteen kykenevää johtajaa. 

Anna Jumalan siis kasvattaa luonnettasi. Sinun luonteesi ja persoonallisuutesi ovat työvälineitä, joita Jumala haluaa käyttää.

-------

Olin hiljattain hengellisillä kesäjuhlilla, jossa eräs ystäväni kertoi tällaisten juhlien olevan "erityinen mahdollisuus sukeltaa Jumalan prosessiin, jossa Hän yllättää". Mutta mikäli olet liikkeellä jonkinlaisella "hengailu- ja hiippailumentaliteetilla" on selvää, että anti jää laihaksi. 

"Jumalan prosessi", mikä ilmaisu! 

Antaudutaan siihen.

 

Tuesday, July 05, 2022

Askeleita opetuslapseuttamiseen 1

Miten olla kestävä kutsumuksessasi ja rukouksessasi?

Vastusta syntiä kaikessa tinkimättä. Älä vaihda Jumalan läsnäoloa kompromisseihin tämän ajan ja maailman kanssa. 

Omalla vaikutusalallasi valitse palvelijan asenne ja mentaliteetti. Ole aina valmis rakentamaan yhteyttä uskovien kesken. Tee rakkauden hyviä tekoja. Kuuntele Pyhän Hengen profeetallista ääntä ja rukoile sen lisääntymistä.

Etsi apostolisia tyyppejä vahvistaaksesi heitä. Panosta lapsiin ja nuoriin. Rukoile ensin omien lastesi ja lastenlastesi puolesta. He ovat Joosuan ja Kaalebin sukupolvi. 

Mieti tarkkaan ja rukoillen, keitä mentoroit. Rukoile itsellesi mentoroitavia ja ohjattavia, sekä Hengen johtoa ja siunausta näihin suhteisiin. Muista, että kutsumus löytyy useimmiten sieltä, missä olet hyvä, mutta missä on myös sopivasti painetta kehittymiselle. 

Paavali rukoili omien ihmistensä puolesta. Hän myös avoimesti kertoi heille rukoilevansa heidän puolestaan. Hän myös kertoi heille, minkä asioiden puolesta heidän kohdallaan hän rukoili. Ja hän pyysi näitä ihmisiä myös rukoilemaan hänen puolestaan. 

Voidaksesi olla ihmisille suuremmaksi avuksi, kuin normaalisti, ole avoin heille, jotta he voisivat samaistua sinun heikkouksiisi. Ihmiset eivät useinkaan samaistu voimaamme tai menestykseemme. He voivat ihailla tai kadehtia niitä, mutta he eivät identifioidu niihin. 

Mutta meidän heikkouksiimme he voivat identifioitua, koska he voivat löytää samat jutut omasta elämästään ja huomaavat, että me jaamme samat taistelut.    Saturday, June 25, 2022

Odotuksen aika ja elämä kuolleista

Raamatussa on useita kertomuksia naisista, jotka pitkän lapsettomuuden jälkeen synnyttivät lapsen, jotkut useitakin. Lapsettomuus on näiden naisten kohdalla ollut usein tuskallista ja vaikeaa aikaa, johon liittyi kysymyksiä Jumalalle ja kokemuksia muiden ymmärtämättömyydestä, jopa syrjinnästä. Jumala kuitenkin istutti näihin uskon sankareihin toivon kipinän Pyhän Hengen kautta.

Ajatellaanpa Hannan epätoivoa, Aabrahamin ja Saaran pitkään jatkunutta lapsettomuutta Jumalan ihmeellisen lupauksen varjossa, Maanoahin vaimon, Simsonin äidin tilannetta ja jo vanhojen Sakarjan ja Elisabetin, Johannes Kastajan vanhempien, jo vakiintuneeksi luullun tilanteen kääntymistä.

Kaikissa näissä lupaus täyttyi, niin hengellisesti kuin aineellisestikin. Kaikissa näissä näin yllättäen saatu lapsi annettiin lahjaksi Jumalalle; Samuel, Iisak, Simson ja Johannes Kastaja. Siunaus seurasi tämän mukana. Yhteinen nimittäjä oli inhimillisesti katsoen toivoton tilanne, jonka keskelle Jumala laski lahjansa. Kirjaimellisesti sanottuna kyse oli elämä kuolleista. 

Hengellisesti puhuen tässä ei kuitenkaan ole sijaa epäuskolle tai mahdottomuuden ajatukselle. Vastakkain ovat Saulin tyttären Miikalin asenne ja reaktio sekä uusien viinileilien todellisuus. Hengellinen kaipaus, jano, jopa epätoivo versus kateus, pilkallisuus, pahansuopaisuus, jotka ilmentävät Jumalan rakkauden poissaoloa. Varo siis asennettasi ja mieti, miten olla kuin uusi viinileili. Tutkistele itseäsi Jumalan edessä. 

Kyse on samasta asiasta kuin siitä, minkä Herra lupaa kansalleen profeetta Jesajan kautta: "Minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virrat kuivan maan päälle" (44:3). Se merkitsee elämää kuolleista, kun kuolleesta ja hedelmättömästä maaperästä työntyy esiin tuuretta versoa ja uutta kasvustoa. Kyseessä on sama hengellisen elämän lainalaisuus, kuin Jeesuksen sanoissa: "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta" (Matt. 5:3). Jumala ei anna lahjojaan kylläisille, vaan nälkäisille.

Uskon, että tämä voi olla totta meidän oman maammekin kohdalla, kaikesta siitä nyt esille tulevasta Jumalasta poispäin kääntymisestä huolimatta. Mutta minkälaisten vaiheiden kautta, sen yksin Jumala tietää. Esirukoilijoilta kysytään nyt heräämistä ja uskollisuutta.