Thursday, October 27, 2022

Muistin virkistämiseksi...

Eilen illalla kävin läpi vanhoja muistiinpanojani ja törmäsin kandityöhöni teologisessa tiedekunnassa keväältä 2016. Pieni lainaus siitä, mikä teksti edelleen tuntuu niin ajankohtaiselta.

Kirjassaan Orgaaninen seurakunta (Itätuuli, 2007) amerikkalainen seurakunnan istuttaja Neil "Cole korostaa ihmisen muuttuneen elämän todistusvoimaa evankeliumin leviämisessä, joka tapahtuu parhaiten suhdekeskeisessä yhteisössä. Kuvatessaan ihmisen luonnollista suhdeyhteisöä hän käyttää Uudessa testamentin sanaa oikos, joka viittaa kodin tai perhekunnan merkitykseen. Sanan käyttö ulottuu kuitenkin laajemmalle kuin vain omaan taloon tai ydinperheeseen. 

Toisinaan henkilön oikos saattoi käsittää perheen ohella myös ystävät, naapurit ja työtoverit. Esimerkkinä Cole käyttää roomalaisen upseerin Korneliuksen perhekuntaa, oikosta, jonka tämä kutsuu koolle Pietarin tullessa vierailemaan hänen kodissaan. Tuohon oikokseen kuuluivat Korneliuksen ja hänen perheensä lisäksi sukulaiset, lähimmät työtoverit ja alaiset sekä orjat ja palvelijat. Colen mukaan oikos on ihmisten sosiaalisten suhteiden verkosto, joka voi viedä evankeliumin uusiin paikkoihin. 

Agraariyhteisöissä perhe ja suku on yhteiskunnan perusyksikkö. Urbaanissa ympäristössä ihmiset eivät rakenna sosiaalista elämäänsä perheen, vaan samanlaisten mielenkiinnon kohteiden ympärille. Henkilön oikos ei enää koostukaan sukulaisista, vaan ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista tai harrastuksista tai ovat samassa työssä. Apostolien teoista voidaan nähdä, miten evankeliumi levisi nopeasti oikoksesta oikokseen. Myös Jeesuksen omassa tavassa toimia kontekstina olivat luonnolliset ihmissuhteet, mikä käy ilmi evankeliumeista. 

Cole pitää suhdekeskeisyyden avainasioina seuraavia viittä seikkaa: 

· Aika ja käytettävissä oleminen, jotta tutustutaan ihmisiin ja syntyy vuorovaikutus heidän kanssaan. 

· Muuttunut elämä on muihin helposti tarttuvaa. 

· Vieraanvaraisuus on keino rakentaa siltoja syvempiin ihmissuhteisiin. 

· Hengellinen intuitio, mikä edellyttää sekä ihmisten että Pyhän hengen tarkkaa kuuntelua. 

· Anteliaisuus, joka tapahtuu vapaasti ja iloiten."


Tämä muistin virkistämiseksi ja arjessa elettäväksi. Aloita vaikka kysymyksellä, kuinka monta sellaista tunnet, joka ei tunne Kristusta?No comments: