Tuesday, January 02, 2018

Reflektointia 3


Miten elää Hengen kurinalaisuudessa ja johdossa päivittäin? Onhan Pyhä Henki "voiman, rakkauden ja raittiuden Henki". Mitkä olisivat oikeat hengellisen viisauden antamat raamit tässä?

Miten tapahtuu virittäytyminen oikealle Pyhän Hengen antamalle taajuudelle? Miten se tapahtuu niin, että Jumala saa tehdä vapaasti työtään minussa? Eräs periaate on se, ettei minulla saa olla mitään muita agendoja ihmisten tai ylipäätään minkään suhteen, kuin vain se, mitä Herra tekee. 

Opettele siis kuuntelemaan Hänen ääntään kaiken kiireen keskellä. Toisaalta opettele elämään niin, etteivät maailman muut äänet pääse häiritsemään yhteyttäsi Häneen. Opettele vangitsemaan omat ajatuksesi kuuliaiseksi Kristukselle.

Miten voisin elää ja toimia tästä eteenpäin niin, että tästä kaikesta olisi eniten hyötyä Jumalan työn kannalta? Miten toimia nyt niin, ettei tulevaisuudessa tarvitsisi katua mitään? Paavali kehottaa Timoteusta valvomaan itseään ja opetustaan, niin että siitä on hyötyä niin hänelle itselleen kuin niillekin, jotka häntä kuuntelevat.

Meidän tehtävämme on seurata Jumalan tahtoa ja Pyhän Hengen johdatusta ja jos sen jälkeen vielä on jotain toivomuksia, odotuksia, vaatimuksia tai pyyntöjä, jättää ne Hänen toteutettavikseen, Hänen ajallaan ja tavallaan. 

Opettele vapautumaan saatujen näkyjen, vaikutelmien ja puheiden toteutumisen taakasta. Herra toteuttaa aikanaan sen, minkä on puhunut. Etsi sinä vain ensisijaisesti Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa.No comments: