Saturday, November 19, 2016

Orgaaninen prosessi

Viikko sitten keskustelimme eräässä raamattuopetustilanteessa Galatalaiskirjeen 5. luvussa esiin tulevasta erosta lihan ja Hengen aikaansaamien seurausten välillä. On mielenkiintoista huomata, miten Paavali puhuu "lihan teoista" vastakohtana "Hengen hedelmälle". Paitsi, että on hyvä huomata ero monikon ja yksikön (ja sitä kautta hajottamisen ja yhteyden) välillä, on myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten kummankin seuraukset syntyvät. "Lihan teot" ovat kirjaimellisesti tekoja, jotka ihminen itse on tehnyt ja jotka nousevat ihmisen turmeltuneesta luonnosta. "Hengen hedelmä" taas on Hengen luonnostaan meissä synnyttämää, orgaanista tuotantoa.

Tämä huomio toimikoon johdantona aiheeseeni, miten käytännössä syntyy orgaaninen prosessi ja sen mukaista elämää seurakunnassa, joka on "elävistä kivistä" muodostunut yhteisö.

Havahduin tähän ilmiöön lukiessani Paavalin opetusta antamisesta 2.Korinttilaiskirjeen luvuissa 8 ja 9. Nämä luvut sisältävät, paitsi Paavalin pääasiallisen opetuksen antamisesta, hyvän kuvauksen tällaisen prosessin alusta, kehittymisestä ja laajenemisesta. (Ei olisi pahitteeksi vaikka samalla tätä lukiessasi tarkastelisit myös, mitä näissä luvuissa sanotaan.) Luvun 8 alussa Paavali toteaa kaiken alkuna olevan Jumalan armo, joka saa aikaan hyvää hedelmää Makedonian seurakunnan uskovien keskuudessa. Tämä tapahtuu jopa vastoin olosuhteita ja kaikkia todennäköisyyslaskelmia, kun nämä uskovat kaiken vainon ja koettelemusten keskellä yltyvät antamaan pois omastaan. Sen, mitä tässä kutsumme orgaaniseksi prosessiksi, tunnusmerkki on aina vapaaehtoisuus ja spontaanius, mikä ei suinkaan viittaa mihinkään lyhytjännitteisyyteen. Tämä kaikki voi sitten jopa "mennä överiksi", kuten Paavali kuvaa sitä, niin että annetaan jopa yli voimiensa. On hyvä kuunnella Paavalin käyttämiä sanoja: "omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät...".

Koko orgaanisen prosessin suunta on siis aina Jumalalta ihmiselle. Se personoituu aina johonkin tai joihinkin ihmisiin, tässä tapauksessa ensi sijaisesti Tiitukseen. Se ei perustu pakkoon, vaan kehottamiseen ja rohkaisuun. Kyseessä on "rakkauden työ", jonka suunta on ensin Jumalalta meille, sitten meiltä muille. Orgaaninen prosessi sisältää neuvoja, tekemistä ja tahtomista, alttiutta ja sen täyttymistä. Sen periaate on tasaus, ei siis vallankäyttö, ahneus, hyväksikäyttö tai riisto. Raamatullisen kohtuullisuuden periaate tulee ilmi 8. luvun jakeessa 15: "sillä, joka oli koonnut paljon, ei ollut liikaa, eikä siltä, joka oli koonnut vähän, puuttunut mitään." Seuraavassa jakeessa kuvataan sitten sitä, miten tapahtuu oikea innon tartuttaminen muihin; hyvän esimerkin ja sen mallintamisen kautta!

9. luvun alussa Paavali jatkaa tämän muihin tarttuvan innon kuvaamista. Esille tulee raamatullinen moninkertaistumisen periaate. Hedelmän tuottaminen, kun se on aitoa, näkyy aina käytännön tekoina. Mikäli jossain prosessissa näin ei käy, on hyvä miettiä syitä tähän? Onko kyseessä aito orgaaninen prosessi vai jotain ihmistekoista?

Luottamus on oleellisen tärkeä asia orgaanisessa prosessissa. Paavali kertoo lähettävänsä "nämä veljet" Akhaiasta rahankeräyksen tuoton kanssa eteenpäin. 9. luvun jakeissa 3-5 Paavali sitten kuvaa tätä prosessia käytännössä, jonka pohjalta Paavali sitten vetoaa raamatulliseen kylvämisen ja niittämisen lakiin, jota hän soveltaa antamiseen. Tässä on ratkaisevaa ihmisen oma sydämen asenne, joka syntyy vapaaehtoisuuden, rohkaisun ja oikean esimerkin voimasta. Tästä eteenpäin taas tulee esille paavalilainen hyvän kierre (8:8-11). Kaikesta tästä tulee lopulta ylistys Jumalalle, joka on ollut tämän orgaanisen prosessin alullepanija ja innoittaja. Esille tulee myös yhteys uskovien kesken tämän prosessin seurauksena.

Ajattelen tällaisista tuntomerkeistä tunnistavamme aidon orgaanisen prosessin, jonka alkuperä on hengellinen (so. Hengen synnyttämä ja innoittama). Tämän kehityskulun tunnistaminen on tärkeää, jotta osaamme toimia oikein seurakunnassa, joka on perusluonteeltaan orgaaninen yhteisö. Samalla voisi olla myös hyvä miettiä, millainen olisi vastakohtainen esimerkki tälle? Siihen ei kuitenkaan tule jäädä kiinni, vaan kiinnittää ennen kaikkea huomiota oikeaan toimintamalliin.


No comments: