Thursday, May 05, 2016

Isättömyydestä

Kyseessä on globaali huutolaislapsen ongelma.

Ihan lyhyesti sanottuna väitän, että useimmat (so. melkein kaikki) yhteiskuntamme ongelmat juontavat juurensa avioliiton ja perheen hajoamiseen. Tämän rakenteen hajoaminen on tuottanut enemmän vaikeuksia ja kipua, kuin mitkään minkään hallituksen leikkaukset. Kun työskentelin 17 vuoden ajan erityisnuorisotyöntekijänä omassa kotikaupungissani, näin käytännössä tämän problematiikan edessäni, omalla työmaallani. Eräitäkin kertoja huomasin olevani jonkinlainen isän korvike jollekin nuorelle. Isättömyys, vanhemmuuden puute ja perherakenteen hajoaminen ovat aikaansaaneet mittaamattomasti tuhoa, joka näkyy lasten kohdalla jo aivan varhaislapsuudessa.

Raamatussa Jumala kuvataan Isänä, jonka mukaan kaikki isyys - ja siinä sivussa kaikki muukin vanhemmuus - saa alkunsa, merkityksensä ja mallinsa. (Ef. 3:14-15) Jos tämä näkökulma häviää meiltä, olemme hukassa niin yksilöinä, perheinä, yhteisöinä, kokonaisina kulttuureina. Tämän tähden on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomio siihen, miten Jeesus puhuu Jumalasta; Hän ilmoittaa meille Jumalan Isänä.

Vanhan testamentin viimeisessä kirjassa ja aivan sen viimeisissä jakeissa Jumala lupaa ennen "suurta ja pelottavaa Herran päivää" lähettää profeetta Elian, jonka saama tehtävä liittyy juuri tähän. Elian tehtävänä nimittäin on kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Tämä ei ole vain kaunista sanahelinää tai filosofista semantiikkaa. Kiinnitä huomiota siihen järjestykseen, jossa kaiken tulee tapahtua; ensin isien sydänten tulee murtua ja kääntyä, jotteivat Jumalan tuomiot kohtaisi yhteiskuntaa ja kulttuuria. (Mal. 3:23-24)

Harva kiinnittää siihen huomiota, mutta kun me sitten siirrymme eteenpäin tästä Malakian kirjan viimeisestä luvusta Uuden testamentin puolelle, niin me kohtaamme siellä Jumalan, joka on Isä ja joka lähettää maailmaan pelastajaksi oman Poikansa. Tämän Poikansa Isä tunnustaa eri yhteyksissä ja antaa Hänestä lausunnon, että on Häneen mielistynyt. Siinäpä meille mallia isyydestä.

Mutta niin tärkeää kuin tämä kaikki onkin jo pelkästään maallisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja säilymisen kannalta, niin vielä enemmän meidän tulee rukoilla hengellisten isien esiin astumista ja oman paikkansa ottamista. Jumalan seurakunnassa on nimittäin sama huutolaislapsen problematiikka ilmenemässä. En puhu nyt mistään projekteista, toimintamuodoista tai hankkeista, vaan puhun ihmissuhteista, joissa on Jumalan Hengen lyömä leima.No comments: