Thursday, March 24, 2016

Sisäiset rakenteet

"Kun kaikki perustukset revitään, mitä voi vanhurskas tehdä?"

Hiljattain eräässä lounastapaamisessa keskustelimme kirkon nykytilanteesta. Ateriakumppanini puki minulle sanoiksi oman näkemyksensä kirkon nykytilanteesta sanomalla "kompassin neulan pyörivän päämäärättömästi sinne tänne". Kirkon johto antaa keskenään ristiriitaisia lausuntoja asioista, joiden Raamatun valossa pitäisi olla päivänselviä. Raamatullista ilmaisua lainatakseni, pasuuna ei enää anna selvää ääntä. Nykyään tuntuu yhä useammin siltä, ettei se anna oikein mitään ääntä. Tilalle on tullut suuri hämmennys ja äänettömyys. 

Keskustelimme sitten siitä, että miten toimia kristittynä tilanteessa, jossa vanhat, perinteiset rakenteet horjuvat ja hajoavat. Tämähän on ollut traditionaalisen kristinuskon tilanne länsimaissa jo pitkään. Paine ei ole tullut vain ulkoapäin, sekulaarin ja pakanallistuvan kulttuurin taholta, vaan ennen kaikkea perinteisten kirkkojen sisältä päin. Olemme uudenlaisessa lähetystilanteessa, jossa meillä ei enää ole perinteistä kristillistä yhtenäiskulttuuria turvanamme. 

Minä esitin omana näkemyksenäni, että meidän tulisi varustaa kristityt sisäisesti sellaisilla hengellisillä rakenteilla, että he kykenevät toimimaan tarvittaessa vallitsevien rakenteiden keskellä ikään kuin niitä ei olisikaan. Ennen kaikkea he kykenevät operoimaan hengellisessä työssä täysin näiden sisäisten hengellisten rakenteiden varassa, ilman mitään ulkopuolisia, materiaalisia resursseja ja tukia. 

Luulen, että nykyisessä tilanteessa (erityisesti luterilaisen kirkon sisällä, mutta muutenkin) tällainen varustustyö on Kristuksen ruumiin suurimpia tarpeita. Tämä varustaminen liittyy sellaisiin asioihin kuin mikä on aito Jumalan lapsen identiteetti tai millainen on Jeesuksen opetuslapsen mandaatti toimia Hengessä tai millainen on raamatullinen elämäntapa?

Ennen kaikkea tämä liittyy Jeesuksen nimen arvovaltaan, sen tunnustamiseen ja käyttöön. Jos otamme todesta Raamatun esittämän maailmankuvan näkymättömän maailman hengellisine todellisuuksineen, Jeesuksen nimi on Uuden testamentin ilmoituksen mukaan ainoa toimiva auktoriteetti tässä tilanteessa.No comments: