Tuesday, October 13, 2015

Uusia asioita

Mihin perustuu se, että Jumala luo uutta ja tekee uusia asioita?

"Alussa Jumala loi taivaan ja maan..." (1.Moos. 1:1). Jumalan Luojana oleminen merkitsee luomista tyhjästä, saattaen olemattomat oleviksi, creatio ex nihilo, mikä erottaa Hänet ihmisestä. J.R.R. Tolkienia lainaten, ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna "alempi luoja". Ihmisen kutsumus on luoda uusia asioita, tosin ikään kuin valmiiksi luodussa maailmassa.

Jumalakin tekee uusia asioita tässä luomassaan maailmassa. Jesajan kirjassa Jumala sanoo tekevänsä uutta ja Hänen tekojaan voidaan seurata jopa ihan reaaliaikaisesti. Sinne, missä ei aiemmin ole ollut mitään, sinne Hän luo uutta ja synnyttää elämää. (Jes. 43:16-21). Jumala teki myös uuden liiton, joka perustuu Hänen Henkensä uudeksi luovaan työhön. (Jes. 61:1-3) Tätä Jeesus alkoi tehdä ja oppettaa ja tätä työtä Hänen omansa jatykavat tässä maailmassa.

Miten ihminen reagoi kohdatessaan Jumalan uusia tekoja?

Sekulaarin, sivistyneen ihmisen reaktio saattaa olla sama kuin saksalaisen valtiomiehen Bismarckin, joka totesi: "Valtiomiehen tehtävänä on kuunnella Jumalan askelia Hänen marssiessaan läpi historian ja yrittää saada ote Hänen takinliepeestään kun Hän kulkee ohi."

Pappi Eeli on esimerkki miehestä, joka joskus on kokenut Jumalan tekoja, mutta sitten etääntynyt niistä. Kun Jumala uudelleen ilmestyy nuoren sukupolven kohdalla, hän on voimaton tekemään mitään muuta kuin ulkokohtaisesti neuvomaan, miten tuli toimia ja sen jälkeen vain katseella seuraamaan mitä Jumala tekee. (1.Sam. 3.)

Kuningas Herodes Jeesuksen syntymän jälkeen on hyvä esimerkki jumalattoman ihmisen reaktiosta, kun hän huomaa Jumalan toimivan. Matteus kertoo, miten idästä tulleiden oppineiden miesten tullessa tervehtimään "äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta", Herodes ja koko hänen hovinsa pelästyy ja alkaa hädissään kerätä kokoon kaikki mahdolliset ammattiteologit, jotta nämä selvittäisivät, mitä on tapahtumassa. (Matt. 2:3-4)

Mutta sitten on Jumalan nöyrän ja uskollisen työmiehen reaktio, josta Jeesus kertoo vertauksessaan miehestä, joka kylvi siemenen peltoonsa ja sitten vain odotti, että tapahtuisi se, mikä oli tapahtuva. Oman dna:nsa mukaisesti siemen alkoi itää ja juurtua, se löysi hyvän kasvupohjan ja alkoi pikku hiljaa tuottaa vartta ja sitten varsinaista hedelmää. Kaikki kävi niin kuin pitikin; kasvi tuotti itsestään korren, varren ja tähkän. Kylväjä vain seurasi mitä tapahtui ja kun aika oli kypsä, leikkasi viljan ja korjasi sadon. (Mark. 4:26-29)

Roomalainen upseeri Kornelius taas on esimerkki Jumalaa etsivän ja Häntä odottavan ihmisen reaktiosta. Kun Jumalan enkeli ilmestyy hänelle, hän - aidon ammattisotilaan tavoin - tottelee oitis ja tekee niin kuin on käsketty; lähettää noutamaan luokseen Pietaria. Ja kun Pietari saapuu Korneliuksen taloon, paikalla ovat odottamassa Korneliuksen oman perheen lisäksi myös tämän lähimmät ystävät. Korneliuksen kuuliaisuudessa on jotain hyvin liikuttavaa ja Jumala palkitsee tämän etsinnän. (Apt. 10:1-8, 24-25, 44-48)

Oikeat teot nousevat oikeasta elämästä. Jumalan eräs tärkeä luonteenpiirre on se, että Hän toimii ja tekee uutta. Hän toimii näin, koska elämä on Hänessä. (Joh. 5:17, 26) Jos ihmisessä ei ole Hänen elämäänsä, häneltä menee kaikki tämä ohi. Hän saattaa alkaa jopa vastustamaan Jumalan työtä. Jeesuksen ajan juutalaiset väärine messiasodotuksineen olivat hyvä esimerkki tästä. Kun meissä on Hänen elämänsä, eivät Hänen tekonsa tule meille yllätyksenä. Hengelliset on näet aina selitettävissä vain hengellisesti. (1.Kor. 2:13)No comments: